Wednesday, April 27, 2005

PSU: รอบรู้เว็บเพนสเตท

หลายเดือนมานี้ทางเพนสเตทได้ีมีการปรับปรุง Digital Resources หลายอย่าง
ตอนนี้เราก็สามารถใช้ PHP ได้แล้ว ข่าวสามารถอ่านได้ที่

http://aset.its.psu.edu/announcements/app_engines.html

นอกจากนี้เราก็ยังจะได้พื้นที่เพิ่มในปีการศึกษา 2005 เป็น 1GB ด้วย เสร็จป๋มล่ะ ไม่ต้องไปหาพื้นที่เว็บข้างนอกแล้ว

http://live.psu.edu/story/11633

เอ้อ ถ้าอยากตรวจว่าไทยคลับมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ให้ไปที่
้https://www.work.psu.edu แล้วดูลิงค์ที่ทางขวาล่างนะจะมี 'Directory quotas' อยู่

จากนั้นก็จัดการใส่ที่อยู่ของพื้นที่ไทยคลับไปซะ
/:/services/www/clubs/wwwroot/up/thai

ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช

Phase II of Dynamic Web Application Engines,
Planned for Release August 24, 2004

posted on August 18, 2004

On June 30, 2004, Academic Services and Emerging Technologies (ASET), a unit of Information Technology Services (ITS), announced Phase I of its Dynamic Web Application Engines service (see below), which introduced the PHP application engine. On August 24, ASET will continue this rollout with Phase II updates. The updates include:

  • an upgrade from PHP version 4.x to PHP version 5.x;
  • files ending in .php on http://www.personal.psu.edu/, http://www.psu.edu/dept/, http://www.clubs.psu.edu/ and http://www.courses.psu.edu/ will be automatically redirected to the corresponding URL on php.scripts.psu.edu (as of August 25);
  • SQLite database support will be introduced as part of PHP 5.x; and,
  • SSL and WebAccess support will be available, per request, for select sites.

At this time, a fully-featured database service is not provided; however, one is planned for a later release. Developers and Web content providers are welcome to use independently-operated database servers. Additionally, because of the way PHP is implemented in this service, developers should not use this for sensitive or confidential data. The plan is to improve access methods with subsequent implementations, enabling developers to consider the management of more sensitive information.

For additional details and resources, please refer to the original announcement below.


Phase I

posted on June 24, 2004

University Park, PA -- In an effort to provide the Penn State community of computing users with additional Web service options, Academic Services and Emerging Technologies (ASET), a unit of Information Technology Services (ITS), will begin the first phase of a multi-phase rollout of Penn State Web Application Engines. This service will provide several application engines, beginning with PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), php.scripts.psu.edu. Other dynamic content application engines such as ASP and JSP may be available in the future as part of future-phase rollouts.

This service is designed for all Penn State students, staff and faculty with Personal Web space; student organizations with Web space on the Student Organizations Web Server; colleges; other Penn State locations and departments with ITS Departmental Web space; and, courses with Course Online Accounts (COLA).

Please note that a database server is not provided for this service with Phase I; however, one is planned for a later release. Developers and Web content providers are welcome to use independently operated database servers. Also note that at this time, this service is not designed for use with authentication via the Penn State Access Account or Friends of Penn State Account.

Getting Started

Information, guidelines and resources for using this service are found via the Penn State Web Application Engines Web site.

Getting Help

Questions specific to this service may be directed to dbadmin@aset.psu.edu. Requests for assistance may be directed to the ITS Help Desk at helpdesk@psu.edu.

Future Directions

Please check ASET's Web site during the summer for updates and announcements. Likewise, announcements will be posted via the appropriate media avenues.

ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช

University to expand digital storage resources
Wednesday, April 20, 2005

University Park, Pa. -- This fall, Penn State Information Technology Services (ITS) plans to double the amount of digital storage space available to University community members, by providing a gigabyte (or 1,000 megabytes) of space for course work, research, Web projects, portfolios, graphics, photos and more.

The University's network storage system, known as Penn State Access Account Storage Space (PASS), is provided to all computer users when they sign up for Penn State's e-mail service and can be used for a variety of Internet needs including storing Penn State Portal preferences or storing Penn State Web Mail mailboxes and attachments.

According to Kevin Morooney, senior director of ITS Academic Services and Emerging Technologies, the upcoming boost to PASS will enable individuals to personally add space to their accounts in 100 Megabyte increments up to a full gigabyte, providing considerably more space for students, faculty and staff to securely store and manage research materials and Web resources.

Currently Penn State community members each have 500 megabytes of space, but with the upcoming PASS expansion, each individual's space can be increased up to 100 percent beginning on the first day of fall semester classes.

In addition to the recent increase, other standard Web storage features will continue to be offered to Penn State Access Account users through the University's PASS storage system. For example students, faculty and staff can choose to add an additional 10 megabytes to their storage space by applying for Personal Web Space at http://aset.its.psu.edu/accounts/personal.html and instructors can receive up to 50 megabytes of Web space for their instructional development interests via the Course Online Account system (COLA). Faculty members also can request 10 megabytes of Web space for each of their students to use for course assignments through the Student Online Development Account system (SODA).

For additional information about PASS, visit http://aset.its.psu.edu/ait/storagespace.html and to learn more about the Penn State Access Account and other services provided by ITS, go to http://its.psu.edu/

[Misc] เรื่องอุบาทว์ของไทยๆ

เห็นแล้วอนาถใจที่ทางการเราจัดงาน Expo ที่ญี่ปุ่นได้ห่วยมากๆ บริษัท JSL ได้รับการประมูลไปในสมัยที่ นาย สุวิต คุณกิตติ เป็นรมว (และเป็นผู้ลงนามรับรอง) เรื่องมันส่อแววทุจริตมาตั้งแต่การประมูลและผลรับของมันแล้ว

ตัวข่าวที่มีการบรรยายตั้งแต่เหตุการณ์ประมูล
http://www.dailynews.co.th/today/each.asp?newsid=52070

เกี่ยวกับผลลัพธ์ของมัน
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000054571

เรื่องแย่ๆอีกอันก็คือเรื่องหนองงูเห่ากับนายสุริยะที่ดูแล้วรู้สึกอนาถใจเช่นกัน
งาบทีมากกว่าราคาจัดซื้อที่ควรจะเป็นอีก กล่าวคือราคาตลาดน่าจะไ่ม่เกิน 1400 ล้าน แต่ปรากฎว่าจ่ายไปรวมประมาณ 4300 ล้าน นับว่าทุเรศมาก นายสุริยะจบจาก UC Berkeley แต่มาดแม้นว่าการศึกษากับจริยธรรมเป็นเหมือนของที่ไม่มาพบกันในปัจจุบันอีกแล้ว

http://vuthi.blogspot.com/2005/04/blog-post.html

[Tech] เรื่องเกี่ยวกับ startup ของ Windows

ดูได้จากตรงนี้นะ จริงๆแล้วเป็นบทความจากหนังสือนิตยสารคอม CHIP

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9480000056119

Sunday, April 24, 2005

[Dharma] ประโยคสวยๆในพุทธศาสนา

“บุคคลย่อมข้ามห้วงน้ำได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามมหาสมุทรได้ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา” นาคเสน-มิลินทปัญหาตอนที่ 5 : คำถามเกี่ยวกับศรัทธา (หมายเหตุ นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำถามเกี่ยวกับ พละ ๕ อันประกอบไปด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา)

Wednesday, April 20, 2005

Prolog

อย่าลืมเน้อว่าเวลาใช้ append เมื่อใด ดูให้ดีๆว่ามันเป็นแค่ element เดี่ยวหรือว่ามันเป็นลิสต์แล้วจริงๆ ถ้ามันเป็นลิสต์แล้วจริงๆก็อย่าลืมใส่ [ ] ให้มันด้วย