Monday, April 03, 2006

Latex: \left\{ and \right.

ตามปรกติแล้วเวลาใช้ \left\{ มันจะต้องไปกับ \right\} แต่ว่าบางทีเราก็ต้องการจะเขียนแค่ \left\{ จริงๆ

ปัญหาแบบนี้แก้ได้ด้วยการใช้คำสั่ง \right. เพื่อเป็นการแจ้งกับ LaTex ว่าเราไม่ได้ลืมปิด แต่เราไม่ต้องการใส่มันเข้าไปจริงๆ

No comments: