Sunday, May 21, 2006

Where are my files?

รู้สึกสับสนว่าเก็บสำรองไฟล์ไว้ที่ไหนบ้าง ดังนั้นต้องมาบันทึกและคอนเฟิร์มให้เต็มที่เลยว่าจะเก็บไว้ที่ไหน
1. Massive Backup เช่น Drive MAIN_MAXTOR หรือว่า output จาก master thesis ให้เก็บไว้ที่ Clemente W
2. Active Work (Esp. src code) ให้เก็บไว้ที่ Hornsby Z
3. Active Outputs ให้เก็บไว้ที่ไดร์ฟเราเองเพื่อใ้ห้โหลดได้เร็วๆ จะมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่อักษรไดร์ฟอาจจะเปลี่ยนได้ระหว่างเครื่อง ดังนั้นเราอาจจะต้องทำฟังก์ชันไว้ให้เปลี่ยนไดร์ฟได้ง่ายๆ

No comments: