Thursday, November 17, 2005

Misc: หนังสือ Handbook of Math กับ EDM 2

Nov 16, 2005
วันนี้ไปห้องสมุดภาค Math มา ไปเจอหนังสือที่อยากดูอยู่พอดีสองเล่มคือ Handbook of Math in Computational Science ของ Springer กับ EDM 2 (Encyclopedic Dictionary of Mathematics 2) ลองๆเปิดดูก็พอจะได้ข้อสรุปดังนี้คือ

Handbook of Math: ทำให้หา Technical term ต่างๆในหมวดนั้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับหาสูตรด้วย อย่างไรก็ดีเราก็ยังรู้สึกว่าการใช้พวกหนังสือในรูป Tutorial อาจจะดีกว่าในแง่ของการหาสูตร เว้นเสียแต่ว่าไม่ต้องการพกหลายเล่ม เพราะ Handbook นี้มันรวมทุกๆอย่างไว้ในเล่มเดียวได้จริงๆ

สรุป ถ้าต้องการดู technical terms หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลได้อย่างว่องไวมาก

EDM2: เป็นสารานุกรมด้านคณิตศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวและความสัมพันธ์ของวิชาการต่าง ๆได้ดีมาก และทำให้มองเห็นในหลายมุมมอง เช่น เรื่อง dynamic programming มันก็ได้แสดงออกมาในรูปของทางคณิตศาสตร์มากกว่าในรูปของ algorithm

ส่วนการนำเสนอมันทำให้เรารู้จักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ term หรือ theory อันใดอันหนี่งดีมาก เพราะจะมีการอ้างถึงงานหรือหัวข้อที่สัมพันธ์กับเรื่องที่กำลังสนใจอยู่ได้ด ีมาก ทำให้มองเห็นภาพที่กว้างขึ้นพร้อมๆกับความสัมพันธ์กับกับวิชาอื่นๆ

สรุป คงไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้ถึงขนาดมาซื้อเก็บไว้ แต่ให้ความรู้กับพวกที่เรียน math โดยตรงได้ดีมาก

เราเห็นว่าโต๊ะอ่านหนังสือแบบส่วนตัวที่ห้องสมุด Physics and Mathematics นั้นดีมากๆแสงที่สบายตา สายไฟ อินเตอร์เนตล้วนเพียบพร้อม เหมาะกับการใช้เป็น office ชั่วคราวจริงๆ วันหลังน่าไปอ่านอีก

No comments: