Monday, December 19, 2005

Life: ไปให้ถึงที่สุดของความอดกลั้น

Dec 19, 2005:
เรานึกถึงเรื่องราวของตัวเองที่ Retreat Center แล้วเราพบว่า เพราะตอนนั้นเราไปถึงที่สุดของความอดทน ทำให้เราได้ของขวัญมาอย่างหนึ่งคือความไม่เมื่อยล้าในเวลานั่ง. ทำให้ในเวลานี้เรานึกเพิ่มเติมต่อไปว่าถ้าเราจะไปให้ถึงที่สุดของความอดกลั้ นคือความละเว้นจากความบันเทิงทั้งมวลและการเสพสุขทั้งมวลแล้วเราจะได้อะไรเป ็นของขวัญ เราจะลองทำดู ในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เสพกามเราก็จะลองทำดู ที่ retreat center เราอดทนด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ในเวลนี้เราก็จะอดกลั้นด้วยศรัทธาอันแรงกล้าเช่นกัน. อันปัญญาของเรามีเพียงเท่าเศษธุลีอวกาศ เราคงต้องดันตัวเองจากความเชื่อก่อนไม่งั้นคงไปได้ไม่ไกลนัก.

(หมายเหตุ กามหมายความรวมคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไม่ได้เจาะจงอยู่ที่เรื่องเพศเท่านั้น)

No comments: