Wednesday, September 15, 2004

[News] ข่าว CAS: Computer Aided/Assisted Surgery

อ่านเจอข่าวจากประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2547 หน้าที่ 50 เกี่ยวกับการการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพสามมิติมาใช้ในการผ่าตัดเข่า เห็นว่าน่าสนใจดี ก็เลยคัดลอกมาเก็บไว้ที่นี่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะหาอ่านอีกทีไม่ได้

CAS ภาพ 3 มิติ ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม
คอลัมน์ healthy

อาการข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุนั้น นับเป็นหนึ่งโรคร้ายที่บั่นทอนจิตใจผู้ป่วยมาก เพราะนอกจากจะมีอาการปวดเข่ารุนแรงแล้ว บางรายยังเจ็บปวดถึงขั้นเดินไม่ได้

ซึ่งแต่เดิมนั้นแพทย์จะรักษาโรคนี้ด้วยการผ่าตัดโดยอาศัยการพิจารณาจากฟิล์มเอกซเรย์ แต่วิธีนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้สูงเพราะหัวเข่าของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกัน

ล่าสุดได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า computer assisted surgery หรือ CAS

ซึ่ง ดร.คริสโตเฟอร์ สกอตต์ เหมา ศัลยแพทย์ออร์โทปิดิกส์จากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ดในอเมริกา ได้บรรยายถึงระบบคอมพิวเตอร์นี้ว่า "เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติบริเวณข้อเข่าที่จะผ่าตัด ทำให้แพทย์ได้เห็นภาพดิจิทัลโมเดลที่เป็นการเคลื่อนไหวข้อเข่าในคอมพิวเตอร์เสมือนจริงตลอดเวลา"

เมื่อแพทย์ได้เห็นภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน ก็จะเกิดความแม่นยำในการวางตำแหน่งผิวข้อเทียมมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงรังสีเอกซเรย์ได้โดยไม่จำเป็น รวมถึงการยืดอายุในการใช้งานข้อเข่าเทียมให้ยาวนานขึ้น 15-30 ปี

เมื่อผู้ป่วยกลับมาเดินได้อีกครั้ง สุขภาพจิตที่ดีก็จะตามมา !

No comments: